Bohem Vin - Flere dumper i veien

Om jeg trodde ting var på stell da vi fikk bankforbindelsen så var det litt tidlig. 

Da Skatt fikk beskjed om at vi hadde fått tollager på plass, et som alt var godkjent og hadde et tollagernummer, så trodde jeg at det skulle være grei skuring. Ikke helt. De måtte ha bilder og tegninger av lageret. Heldigvis er vår partner på det området ryddige og responderte raskt. 

Jeg gikk da inn på Altinn for å sende inn bilder/tegninger den korrekte veien, og der fant jeg et brev. Dvs. det var ikke noe brev, kun et vedlegg. Fra Skatt. Tittelen var Selvskyldnerkausjon. Da det ikke var noe brev der det skulle være skrev jeg det i mailen med bilder/tegninger. Det gikk bare noen minutter før jeg ble ringt opp av en hyggelig dame som kunne fortelle meg at det var et brev der. 

Ok, sa jeg, da kan vi kanskje gå inn der sammen? Det hadde damen tid til, og jeg beskrev alt jeg kunne se, og vi ble enige om at brevet ikke var der. Om hun kunne fortelle meg hva som stod i brevet? Nei, det ble for omfattende. Ok, kan jeg få det på nytt? Nei, det kunne jeg ikke fordi det i hennes saksbehandlingssystem stod at det var sendt til meg og der var det grået ut sånn at det ikke kunne sendes igjen. Jeg kunne heller ikke få det på mail. Ok? Hva da? Jeg bør vel få brevet? Svaret ble at hun skulle kontakte arkivet som skulle skrive det ut og sende det til meg i posten. Det er nå to uker siden, og jeg har fortsatt ikke fått det. Ut fra vedlegget kunne jeg se at de ville at jeg skulle kontakte en finansinstitusjon som skulle sette en del av våre penger på en sperret konto, og så garantere at de ville utbetale våre penger til Skatt dersom vi valgte å ikke betale skyldige avgifter.