10 års erfaring med praktisk arbeide innen vin vitikultur og ønologi kaldt klima spesialkompetanse

VingårdsKonsulent

Har over 10 års erfaring med praktisk arbeide med vin og vinplanter (vitikultur)

og over 10 års erfaring i produksjon av vin


Kan riktig valg—for kaldt klima


Har en bachelorutdanning innen vitikultur og ønologi (vinplanter og vinifikasjon) fra Lincoln university i New Zealand


Har Arbeidet i California, Italia og New Zealand og opparbeidet spesialkompetanse innen terroir-drevet arbeid i vingården


New Zealand har en lang rekke fellestrekk med Norge, og mange av erfaringen der er overførbare til vitikultur i Norge.


Erfaringen fra kaldt klima vitikultur er brukt de to siste sesongene i en av Norges største vingårder.Beskjæring Beskjæring er den viktigste oppgavene en vinbonde har. lær hvordan

Beskjæring

En av de viktigste oppgavene en vinbonde har er å beskjære planten riktig. Det er mange hensyn å ta med tanke på sykdom, energieffektivitet, utforming for langsiktighet, samt å balansere fjorårets vekst mot årets potensial.

Vekstsesongen starter med skuddselektering Justeringer kan gjøres for å respondere til sesongens karakter. Lær hvordan

Vekstsesong

Oppsettet til vekstsesongen starter med beskjæring

Når så sesongen er i gang kan en rekke justeringer gjøres for å respondere til sesongens karakter, det vil si om det er varmt, kaldt, vått eller tørt. Disse justeringene er blant annet grønn beskjæring, skudd posisjonering, pinsering og bladverkskontroll


topografisk innhøsting for terroir drevet vin. Tilpasset høsting til den stilen vin du ønsker å lage

Høsting

høsting til den stilen vin du ønsker å lage ved hjelp av feltanalyse av sukker og syre, topografisk innhøsting for terroir drevet vin.


En rekke teknikker kan brukes under fermentering.. Valg av lagringsmetoder har også stor innvirkning på sluttproduktet.

Vinmaking

teknikker kan brukes under fermentering for å oppnå den stilen som er ønsket, og her gjelder det både å velge og å bruke riktig teknikk. Valg av lagringsmetoder har også stor innvirkning på sluttproduktet. Et annet svært viktig element i vinmaking er renslighet, riktig rengjøring har derfor fokus.