Sandar Sider

Sandar sider er en pilot prosjekt hvor tanken å finne ut hvor langt konsumepler kan dras... Med lærdom fra dette prosjektet er manifestet for fremtidig sider laget. Utopia er å lage en kompleks og balansert sider med frisk syre.. lett men tilstedeværende tanniner med god lengde.